Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.8318 – Samsung Electronics/Harman International Industries) (Text s významem pro EHP. )