Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9710 — Bertelsmann/Penguin Random House) (Text s významem pro EHP) 2020/C 98/03