TITJUR CBR a další v. Komise Rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 1967. # Société anonyme Cimenteries C.B.R. Cementsbedrijven N.V. a další proti Komisi Evropského hospodářského společenství. # Spojené věci 8 až 11-66.