Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1723 a Comisiei din 26 octombrie 2018 privind proiectul transfrontalier Rail Baltica din cadrul coridorului Marea Nordului-Marea Baltică al rețelei centrale [notificată cu numărul C(2018) 6969]