Lieta C-612/12 P: Apelācijas sūdzība, ko par Vispārējās (sestā palāta) tiesas 2012. gada 27. septembra spriedumu lietā T-361/06 Ballast Nedam /Komisija 2012. gada 21. decembrī iesniedza Ballast Nedam NV