Odluka Vijeća (EU) 2015/2377 od 26. listopada 2015. o potpisivanju, u ime Europske unije, i privremenoj primjeni Sporazuma između Europske unije i Republike Palaua o izuzeću od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak