Věc T-700/18: Rozsudek Tribunálu ze dne 10. října 2019 – Kalypso Media Group v. EUIPO – Wizards of the Coast (DUNGEONS) („Ochranná známka Evropské unie – Námitkové řízení – Přihláška slovní ochranné známky Evropské unie DUNGEONS – Starší slovní ochranná známka Evropské unie DUNGEONS & DRAGONS – Relativní důvod pro zamítnutí – Nebezpečí záměny – Článek 8 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)