Υπόθεση T-352/13 P: Αναίρεση που άσκησε στις 2 Ιουλίου 2013 ο BX κατά της αποφάσεως που εξέδωσε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης στις 24 Απριλίου 2013 στην υπόθεση F-88/11, ΒΧ κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής