Věc T-352/13 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 2. července 2013 BX proti rozsudku vydanému dne 24. dubna 2013 Soudem pro veřejnou službu ve věci F-88/11, BX v. Komise