ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009 (COM(2018)0296 - C8-0190/2018 - 2018/0148(COD)) Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj: Michał Boni