Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1097 z dne 26. julija 2018 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2197 o povrnitvi odobritev, prenesenih iz proračunskega leta 2017, v skladu s členom 26(5) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta