ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0852/03 υποβολή: Christos Folias (PPE-DE) προς την Επιτροπή. Δημόσιες συμβάσεις.