Písemný dotaz E-004731/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) Komisi. Kurdské ženy v Turecku