C-184/19. sz. ügy: A Bíróság (hetedik tanács) 2020. április 30-i ítélete (a Curtea de Apel Bucureşti [Románia] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Hecta Viticol SRL kontra Agenţia Naţională de Administrare Fiscală [ANAF] – Direcţia Generală de Soluţionare a Contestaţiilor, Biroul Vamal de Interior Buzău, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi (Előzetes döntéshozatal – 92/83/EGK és 92/84/EGK irányelv – A bor és a bortól vagy sörtől eltérő csendes erjesztett italok jövedéki adójának mértéke – Differenciált jövedékiadó-mértékek – A jogbiztonság és a bizalomvédelem elve)