Věc C-80/12: Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 1. dubna 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Spojené království) – Felixstowe Dock and Railway Company Ltd a další v. The Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs „Řízení o předběžné otázce — Svoboda usazování — Korporační daň — Daňová úleva — Skupiny společností a konsorcia — Vnitrostátní právní předpisy umožňující převedení ztrát mezi společností, která je členem konsorcia, a společností, která je členem skupiny, jež jsou mezi sebou propojeny prostřednictvím ‚propojující společnosti‘ , která je zároveň členem dané skupiny i daného konsorcia — Podmínka, aby ‚propojující společnost‘ byla rezidentem — Diskriminace podle místa sídla společnosti — Mateřská zastřešující společnost skupiny, která je usazena ve třetím státě a která prostřednictvím společností usazených ve třetích státech vlastní společnosti usilující o vzájemné převádění ztrát“