Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Dopady kampaní na účast na politickém rozhodování (průzkumné stanovisko na žádost chorvatského předsednictví)