Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1559 z dne 26. oktobra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil (Besedilo velja za EGP)