Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/1559 al Comisiei din 26 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2470 de stabilire a listei cu alimente noi a Uniunii (Text cu relevanță pentru SEE)