Regolament ta’ Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2020/1559 tas-26 ta’ Ottubru 2020 li jemenda r-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) 2017/2470 li jistabbilixxi l-lista tal-Unjoni tal-ikel ġdid (Test b’rilevanza għaż-ŻEE)