Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/1559 2020 m. spalio 26 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/2470, kuriuo nustatomas Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas (Tekstas svarbus EEE)