Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/1559, annettu 26 päivänä lokakuuta 2020, unionin uuselintarvikeluettelon laatimisesta annetun täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/2470 muuttamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)