Decyzja nr 7/2020 wspólnego komitetu ustanowionego umową o wystąpieniu zjednoczonego królestwa wielkiej brytanii i irlandii północnej z unii europejskiej i europejskiej wspólnoty energii atomowej z dnia 22 grudnia 2020 r. ustanawiająca wykaz 25 osób, które są zdolne do pełnienia funkcji członka organu arbitrażowego powołanego na podstawie Umowy i wyrażają chęć pełnienia takiej funkcji 2020/2251