Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.9604 – NENT/Telenor/JV) (Text s významem pro EHP) 2020/C 108/04