Věc T-729/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 25. října 2018 – PO a další v. ESVČ („Veřejná služba – ESVČ – Odměňování – Úředníci pracující v delegaci v Pekingu – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání za rok 2015/2016 – Článek 15 druhá věta přílohy X služebního řádu – Překročení horní hranice stanovené služebním řádem pro třetí země – Rozhodnutí o omezení náhrady nákladů na vzdělávání ve výjimečných případech – OPU“)