Zadeva T-617/18: Tožba, vložena 12. oktobra 2018 – ZH/ECHA