Spojené věci T-98/16, T-196/16 a T-198/16: Rozsudek Tribunálu ze dne 19. března 2019 — Itálie a další v. Komise („Státní podpory — Zásah soukromoprávního mezibankovního konsorcia ve prospěch jednoho ze svých členů — Schválení zásahu centrální bankou členského státu — Rozhodnutí prohlašující podporu za neslučitelnou s vnitřním trhem — Žaloba na neplatnost — Pojem státní podpory — Přičitatelnost státu — Státní prostředky“)