Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie - ČÁST PÁTÁ: VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE - HLAVA III: SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC - Kapitola 2: Hospodářská, finanční a technická spolupráce se třetími zeměmi - Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)