Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Spodbujanje podjetništvu in inovacijam naklonjenega enotnega trga – podpiranje novih ekonomskih modelov za soočanje z družbenimi izzivi in prehodi(mnenje na lastno pobudo)