Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Încurajarea unei piețe unice favorabile spiritului antreprenorial și inovării – promovarea unor noi modele economice pentru abordarea provocărilor sociale și a tranzițiilor”(aviz din proprie inițiativă)