Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinums par tematu “Uzņēmējdarbību un inovāciju veicinoša vienotā tirgus stiprināšana – sekmēt jaunus ekonomikas modeļus ar mērķi risināt sociālus uzdevumus un īstenot pāreju”(pašiniciatīvas atzinums)