Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru k tématu Podpora jednotného trhu příznivého pro podnikání a inovace – prosazování nových hospodářských modelů v zájmu zvládání společenských výzev a změn(stanovisko z vlastní iniciativy)