Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.9670 – APMC Group/GSEZ Cargo Ports/GSEZ Mineral Port/TIPSP/Arise) (Text s významem pro EHP) 2020/C 23/02