Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 68/2011 od 1. srpnja 2011. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u$