Vec T-81/20: Rozsudok Všeobecného súdu z 9. septembra 2020 – Klose/EUIPO (Vyobrazenie obdĺžnika s troma farebnými segmentami) („Ochranná známka Európskej únie – Prihláška obrazovej ochrannej známky Európskej únie znázorňujúcej obdĺžnik s troma farebnými segmentami – Absolútny dôvod zamietnutia – Nedostatok rozlišovacej spôsobilosti – Článok 7 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)