Věc T-81/20: Rozsudek Tribunálu ze dne 9. září 2020 – Klose v. EUIPO (Zobrazení obdélníku se třemi barevnými segmenty) („Ochranná známka Evropské unie – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie znázorňující obdélník se třemi barevnými segmenty – Absolutní důvod pro zamítnutí zápisu – Nedostatek rozlišovací způsobilosti – Článek 7 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) 2017/1001“)