Písemný dotaz E-007149/11 Izaskun Bilbao Barandica (ALDE) Komisi. Nové záznamy na seznamu třetích zemí nespolupracujících při boji proti nelegálnímu rybolovu