PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo dėl COVID-19 krizės protrūkio keičiamos Reglamento (ES) 2017/2454 taikymo datos (COM(2020)0201 - C9-0136/2020 - 2020/0084(CNS)) Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas Pranešėjas: Luděk Niedermayer