Věc C-306/06: Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 3. dubna 2008 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Oberlandesgericht Köln – Německo) – 01051 Telecom GmbH v. Deutsche Telekom AG (Směrnice 2000/35/ES — Postup proti opožděným platbám v obchodních transakcích — Článek 3 odst. 1 písm. c) bod ii) — Opožděné platby — Bankovní převod — Okamžik, od něhož je třeba platbu považovat za provedenou)