Štátna pomoc – Španielsko – Štátna pomoc SA.33909 (2013/C, ex 2013/NN, ex 2011/CP) – Údajná pomoc spoločnosti Ryanair a iným leteckým spoločnostiam na letiskách Girona a Reus – Výzva na predloženie pripomienok v súlade s článkom 108 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únieText s významom pre EHP.