Κρατική ενίσχυση — Ισπανία — Κρατική ενίσχυση SA.33909 (2013/C, πρώην 2013/NN, πρώην 2011/CP) — Εικαζόμενη ενίσχυση προς τη Ryanair και άλλες αεροπορικές εταιρείες στους αερολιμένες της Girona και Reus — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.