1999/734/EF: Rådets afgørelse af 8. november 1999 om beskikkelse af svenske medlemmer af og suppleanter til Regionsudvalget