Kendelse afsagt af Retten i Første Instans (Femte Afdeling) den 19. maj 2008.$