Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1140/2012 ze dne 28. listopadu 2012 , kterým se schvalují změny specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, které nejsou menšího rozsahu (Coppia Ferrarese (CHZO))