Věc C-554/18 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 29. srpna 2018 Lion's Head Global Partners LLP proti rozsudku Tribunálu (devátého senátu) vydanému dne 14. června 2018 ve věci T-310/17, Lion's Head Global Partners LLP v. EUIPO