Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.9441 – EDF / Energy2Market). Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka (Tekstas svarbus EEE.)