KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 313/96 av den 21 februari 1996 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn