Eiropas Parlamenta Rezolūcija (2009. gada 23. aprīlis) ar konstatējumiem, kas ir neatņemama daļa no Lēmuma par septītā, astotā un devītā Eiropas Attīstības fonda 2007. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu