Neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2408/92 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen komission tiedonanto - Julkisen palvelun velvoitteiden asettaminen Yhdistyneen kuningaskunnan sisäisessä säännöllisessä lentoliikenteessä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)