Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc: M.9710 — Bertelsmann / Penguin Random House) Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (Text s významem pro EHP) 2020/C 58/07