Věc T-60/17: Rozsudek Tribunálu ze dne 22. března 2018 – Safe Skies v. EUIPO – Travel Sentry (TSA LOCK) „Ochranná známka Evropské unie — Řízení o neplatnosti — Slovní ochranná známka Evropské unie TSA LOCK — Absolutní důvody pro zamítnutí zápisu — Rozlišovací způsobilost — Neexistence popisného charakteru — Článek 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení (ES) č. 207/2009 – [nyní čl. 7 odst. 1 písm. b), c) a g) nařízení (EU) 2017/1001]“